Altar Endüstri Ürünleri olarak, pandemi koşullarına uyum sağlayarak yılın ilk çeyreğini değerlendirdiğimiz toplantı, tüm ekibimiz için verimli ve motive ediciydi.