Sürdürmekte olduğumuz Hitachi (inkjet) kodlama, markalama distribütörlüğünde, Hitachi'nin sunduğu Sertifikalı Ortaklık Belgesinin nişanı olarak Hitachi Certified Partner Logomuzu gururla paylaşıyoruz.